The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … Mga Taga-Filipos 2:5-8 RTPV05 Nawa'y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? Sapagkat matindi ang sasapit na kapa­hamakan sa lupain at ang galit sa bayang ito. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Romans 7 Released from the Law. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Bibliya Tagalog Holy Bible . 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Back to Romans 5, look at verses 7-8: “Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. 23 Sawimpalad ang mga nagdadalantao o mga inang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Version Information. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 3) And then thirdly, Christ died for us when we were sinners. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Romans 5 Peace with God Through Faith. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . “Bro, gusto ko lang sana malaman kung ano ang paliwanag sa Rome 16:16 bakit churches of Christ ito sa english at sa tagalog naman ay "lahat ng mga iglesia ni Cristo" kasi meron akong nabasa na ipinangtutuligsa na ginagamit yung roma 16:16 para malaman ang pangalan ng tunay na iglesia pero pag hango sa wikang ingles ay churches of Christ naman. Mga Romano 6:23 - Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 22 Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti sa kanya para matupad ang lahat ng nasa Kasu­latan. 4 Mamamatay sila sa tabak, dadal­hing bihag sa lahat ng bansa, at yuyu­ra­kan ng mga bansang pagano ang Jerusalem … Tagalog Bible: Romans. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.” (Romans 5:7-8) The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul.